Niepokojące informacje dotyczące szkolenia zawodowego

Drukuj
Redakcja

   

Od pewnego czasu od członków naszego związku otrzymujemy niepokojące informacje dotyczące możliwych nieprawidłowości procesu szkolenia zawodowego marynarzy. Można z nich wyciągnąć dość smutny wniosek, że niektóre morskie jednostki edukacyjne nienależycie przeprowadzając szkolenie mogą dopuszczać się lekceważenia programów szkoleniowych poprzez nierealizowanie lub realizowanie w niepełnym zakresie programu szkolenia wynikającego z Konwencji STCW. Skutkować to ma znacznie wyższym poziomem niezdawalności egzaminów przed CMKE przez marynarzy, którzy byli słuchaczami kursów w tych MJE. Z posiadanych przez związek informacji wynika, że sprawa nie może być uznana za incydentalną.

Dlatego zwróciliśmy się prośbą do Departamentu Edukacji Morskiej w MGMiŻŚ nadzorującego poziom szkoleń o przekazanie związkowi informacji dotyczących zdawalności egzaminów kwalifikacyjnych absolwentów szkoleń według poszczególnych MJE.

Polska od wielu lat dokłada wszelkich starań, aby być liderem w poziomie kształcenia marynarzy i wszelkie zagrożenia lub zaniechania w tym zakresie powinny być najszybciej jak to możliwe eliminowane ze wszystkimi konsekwencjami z tego wynikającymi dla osób bądź instytucji, które dopuściłyby się takich czynów.

 

Henryk Piątkowski

 

 

Z okazji Dnia Kobiet ...

Drukuj
Redakcja

 

 

yczenia na dzien kobiet

 

 

 

Uznawalność kwalifikacji marynarzy w Unii Europejskiej a Brexit

Drukuj
Redakcja

Pod poniższym linkiem prezentujemy informację Komisję Europejskiej dotyczącą uznawalności kwalifikacji marynarzy na terenie Unii Europejskiej w związku z decyzja o wyjściu przez Wielka Brytanie ze struktur Unii Europejskiej.

O możliwych zmianach w tej sprawie będziemy informować na bieżąco

Dokument do pobrania tutaj

Designed by Free Joomla Templates