Spotkanie noworoczne członków Związku przy PLO

Drukuj
Mieczysław Krumholc

Dnia 10-go stycznia br. W siedzibie Związku miało miejsce spotkanie noworoczne kolegów seniorów Przedstawicielstwa Międzyzakładowego przy PLO i Spółkach PLO.

            Chwilą ciszy uczczono pamięć kolegów, którzy odeszli na tą najdłuższą z wacht. Przewodniczący Przedstawicielstwa przekazał informacje o planach Prezesa PLO Pana Marka Orenta dotyczące nowego tonażu dla firmy, który miałby powstać na bazie Morskiego Funduszu Inwestycyjnego.

            Wiceprzewodniczący Kol. Henryk Poniatowski przybliżył kolegom plany działania Związku na najbliższą przyszłość. W chwili obecnej dotyczą one głównie negocjacji z Rządem R.P. w sprawie płac w terenowej administracji morskiej, ubezpieczeń społecznych marynarzy oraz podatków dochodowych.

            Jak zawsze spotkanie przebiegło w miłej, sympatycznej i przyjacielskiej atmosferze.

                                                                                                                      (M.K.)

DSC09134

DSC09135

 

Z prac Rady Dialogu Społecznego

Drukuj
Redakcja

 

W łonie RDS powstał konflikt dotyczący trybu wprowadzania do porządku prawnego zmian do ustawy systemie ubezpieczeń społecznych dotyczących zniesienia górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i zakresu tych zmian.

Zarówno organizacje związkowe, jak i organizacje pracodawców podnoszą istotne argumenty przeciwko rządowym propozycjom.

Wspólne stanowisko strony społecznej (pracodawcy i związki zawodowe znajduje się tutaj: „stanowisko”. Sprawozdanie z posiedzenia Zespołu RDS znajduje się tutaj: „RDS”, a stanowisko naszej centrali związkowej tutaj: „Forum ZZ”.

Dokumenty dostępne w zakładce "Pliki do pobrania/Z prac Rady Dialogu Społecznego"

Tym, Którzy Odeszli Na Wieczną Wachtę.

Drukuj
Kamil Butler

 

 

Każdego roku w skromny a zarazem symboliczny sposób staramy się nie zapomnieć o koleżankach i kolegach, których Najwyższy powołał na najdłuższą z wacht.

W Gdyni i Szczecinie reprezentanci naszego związku złożyli wiązanki oraz zapalili znicze Tym, Którzy Odeszli Na Wieczną Wachtę.

Designed by Free Joomla Templates