Stanowisko OZZOiM w sprawie minimalnego wynagrodzenia

Drukuj
Redakcja

Rozpoczęła się kolejna odsłona dyskusji na temat wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz stawki godzinowej. Ogólnopolski Związek Zawodowy Oficerów i Marynarzy niezmiennie stoi na stanowisku, że minimalne wynagrodzenie za pracę winno być powiązane ze średnim wynagrodzeniem z poprzedniego roku i wynosić równowartość jego 75%. Rozumiejąc jednak, że osiągnięcie tego poziomu poprzez jednorazowy wzrost jest niemożliwe proponujemy przyjąć tu kilkustopniową drogę do uzyskania wnioskowanego poziomu.

Średnie wynagrodzenie w roku 2016 to kwota 4047,21 złotych. Minimalne wynagrodzenie w 2017 to kwota 2000,- złotych, czyli nieco mniej niż 50% średniego.

Proponujemy przyjąć okres 6 lat na doprowadzenie do wnioskowanego poziomu 75% średniego wynagrodzenia poprzez dodanie co roku kwoty 200,- zł i przemnożenie uzyskanej kwoty o współczynnik dynami płac z roku poprzedniego.

Przykładowo: w roku 2017 przy 4% dynamice wzrostu płac średnie wynagrodzenie osiągnie kwotę 4209,10 zł. Zatem minimalne wynagrodzenie powinno wynieść 2288,- zł, gdyż: (2000 + 200) x 1,04 = 2288.

Całość obrazuje poniższa tabela, gdzie przyjęto  4% dynamikę wzrostu płac w całym omawianym okresie.

Rok Średnia płaca Rok Płaca minimalna %
2016 4 047,21 2017 2 000,00 0,49
2017 4 209,10 2018 2 288,00 0,54
2018 4 377,46 2019 2 587,52 0,59
2019 4 552,56 2020 2 899,02 0,64
2020 4 734,66 2021 3 222,98 0,68
2021 4 924,05 2022 3 559,90 0,72
2022 5 121,01 2023 3 910,30 0,76

Odpowiednio także powinna wzrastać stawka minimalnego wynagrodzenia godzinowego. Przedstawiamy to w tabeli poniżej:

Rok Płaca minimalna Rok stawka godzinowa
2018 2 288,00 2018 13,70
2019 2 587,52 2019 15,49
2020  2 899,02 2020 17,36
2021 3 222,98 2020 19,30
2022 3 559,90 2022  21,32
2023 3 910,30 2023 23,41

Jak widać zgadzamy się z rządem w kwestii wysokości płacy za godzinę w roku 2018.

Po osiągnięciu w roku 2023 poziomu nieco nawet większego niż wnioskowany należy waloryzować obie omawiane wielkości jedynie przez wskaźnik dynamiki wzrostu płac.

Henryk Piątkowski

Przewodniczący

OZZOiM

Festyn Marynarski 2017

Drukuj
Redakcja

 

W sobotę 24.06.2017r. w Tuchomiu odbył się Festyn Marynarski zorganizowany przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Oficerów i Marynarzy, na który licznie przybyli członkowie wraz ze swoimi rodzinami.

Zarówno dzieci, jak i dorośli mieli okazję wypróbować swoich sił w różnego rodzaju konkursach, dobrze się przy tym bawiąc. Nawet deszczowa pogoda nie zdołała zmyć szerokich uśmiechów z twarzy uczestników. Wszystkim atrakcjom towarzyszyła muzyka, umilająca nam czas podczas trwania festynu, zachęcająca do wejścia na parkiet i zaprezentowania swoich umiejętności tanecznych.

Zapraszamy do naszej galerii

Designed by Free Joomla Templates