OZZOiM wspiera norweskich kolegów w proteście

Drukuj
Redakcja

 

Norweski rząd zamierza otworzyć możliwość zmiany rejestru z NOR na NIS w żegludze promowej dla statków pływających powyżej 300 mil morskich. Skutkować to będzie także zmianą poziomu płac z norweskiego na międzynarodowy.

Wydawać się może, że sprawa jest poza nami tutaj w Polsce. Być może chwilowo niektórzy z nas będą mogli znaleźć zatrudnienie na tych promach.  Szybko jednak może okazać się, że armatorzy zamienią nas na jeszcze tańszych marynarzy z krajów, gdzie dla godnego życia wystarcza wynagrodzenie na poziomie minimum MOP. Już dzisiaj nieśmiało pojawiają się takie przypadki.

Powinniśmy więc stanąć razem i wspierać protest marynarzy norweskich.

Poniżej prezentujemy linki do krótkiego filmu na powyższy temat.

https://cloud.lomedia.no/s/DpjEdq046sRlkLU?
https://youtu.be/ozLvXsLR7PE

Zachęcamy do obejrzenia i dania wyrazu marynarskiej solidarności. Prosimy o udostępnianie filmu jak można najszerzej. Przy postach prosimy o umieszczaniu tagu @sjomannsforbundet.

 

Niepokojące informacje dotyczące szkolenia zawodowego

Drukuj
Redakcja

   

Od pewnego czasu od członków naszego związku otrzymujemy niepokojące informacje dotyczące możliwych nieprawidłowości procesu szkolenia zawodowego marynarzy. Można z nich wyciągnąć dość smutny wniosek, że niektóre morskie jednostki edukacyjne nienależycie przeprowadzając szkolenie mogą dopuszczać się lekceważenia programów szkoleniowych poprzez nierealizowanie lub realizowanie w niepełnym zakresie programu szkolenia wynikającego z Konwencji STCW. Skutkować to ma znacznie wyższym poziomem niezdawalności egzaminów przed CMKE przez marynarzy, którzy byli słuchaczami kursów w tych MJE. Z posiadanych przez związek informacji wynika, że sprawa nie może być uznana za incydentalną.

Dlatego zwróciliśmy się prośbą do Departamentu Edukacji Morskiej w MGMiŻŚ nadzorującego poziom szkoleń o przekazanie związkowi informacji dotyczących zdawalności egzaminów kwalifikacyjnych absolwentów szkoleń według poszczególnych MJE.

Polska od wielu lat dokłada wszelkich starań, aby być liderem w poziomie kształcenia marynarzy i wszelkie zagrożenia lub zaniechania w tym zakresie powinny być najszybciej jak to możliwe eliminowane ze wszystkimi konsekwencjami z tego wynikającymi dla osób bądź instytucji, które dopuściłyby się takich czynów.

 

Henryk Piątkowski

 

 

Z okazji Dnia Kobiet ...

Drukuj
Redakcja

 

 

yczenia na dzien kobiet

 

 

 

Designed by Free Joomla Templates