Ubezpieczenia i podatki polskich marynarzy

Drukuj
Redakcja

 

     Strona pracownicza Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego od długiego czasu domaga się wdrożenia do ustawodawstwa polskiego postanowień Międzynarodowej Konwencji o Pracy na Morzu dotyczących ubezpieczeń społecznych polskich marynarzy, jak również zmian w systemie podatkowym dla marynarzy zatrudnionych zarówno pod polską jak i obcą banderą.

    Pomimo wypracowania przez Zespół Trójstronny założeń, w żadnej z tych kwestii Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nie podjęło do tej pory odpowiednich działań prowadzących do przyjęcia ustalonych rozwiązań.

    W związku z tym strona pracownicza Zespołu Trójstronnego zwróciła się do Pana Ministra Marka Gróbarczyka o przedstawienie dalszego planu postępowania celem wdrożenia zmian w ustawodawstwie w przedmiotowych sprawach.

 

Pismo do Ministra GMiŻŚ w sprawie ubezpieczeń i podatków polskich marynarzy 17_12_2018

 

 

Urząd Morski w Szczecinie zatrudnia mobberów

Drukuj
Redakcja

 

     Kilka dni temu w szczecińskim sądzie zakończyła się sprawa z powództwa jednego z pracowników Urzędu Morskiego w Szczecinie przeciwko pracodawcy o mobbing, na który pomimo wiedzy, pracodawca nie reagował. OZZOiM zapewnił członkowi związku pomoc prawną i asystę wykwalifikowanego prawnika podczas rozpraw. Sąd uznał, że pracownik był poddany mobbingowi, a biegły sądowy w swej opinii wskazywał, między innymi na jaskrawość i długotrwałość mobbingu, co pozwala na wskazanie tego przypadku jako encyklopedyczny przykład mobbingu.

      Sąd jednocześnie  zasądził wnioskowane przez pracownika odszkodowanie łącznie z odsetkami oraz nadał klauzulę natychmiastowej wykonalności na części z tego odszkodowania. Zapraszamy pracodawcę do bezzwłocznego wypłacenia wskazanej przez sąd kwoty. W przeciwnym przypadku zwrócimy się do komornika o przeprowadzenie egzekucji.

     Nie wiemy, czy pracodawca będzie się odwoływał od wyroku sądy, gdyż w pozostałej części jest on nieprawomocny. Mamy jednak nadzieję, że Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie zdecyduje się przerwać bezsensowny tok wydawania publicznych pieniędzy na przegraną sprawę. Mamy też nadzieję, że pracodawca wycofa się z pozwu, jaki złożył w stosunku do pracownika.

     Co zaś do losu mobberów w UM w Szczecinie, chyba mają się dobrze. Otóż chodzą słuchy, że zostali oni ostatnio uhonorowani nagrodami finansowymi za wzorową pracę. No nic, tylko pogratulować.

      Niestety, przykład przedstawiony powyżej nie jest odosobniony. Wiemy o innych. Nie chcieliśmy naciskać na pracowników, by podjęli walkę z mobberem, którego chroni majestat stanowiska i wyżsi przełożeni.

Czas się za to zabrać na serio, Panie Dyrektorze. Czyż nie?

 

Henryk Piątkowski

Przewodniczący OZZOiM

 

 

 

Azymut 02/2018 - zapraszamy do lektury!

Drukuj
Redakcja

 

Zapraszamy do lektury nowego wydania Azymut nr 02/2018

dostępnego pod linkiem 

http://prezi.com/jdroo5vyor2a/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

Designed by Free Joomla Templates