Informacje o Związku

Drukuj
  1. Statut Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Oficerów i Marynarzy - tekst do pobrania w postaci dokumentu PDF tutaj
  2. Deklaracja Członkowska OZZOiM do pobrania w postaci dokumentu PDF tutaj
  3. Regulamin przyznawania świadczeń OZZOiM do pobrania w postaci dokumentu PDF tutaj

 

Designed by Free Joomla Templates