Kalendarz zebrań związkowych OZZOiM

Drukuj
Redakcja

0

Ogólnopolski Związek Zawodowy Oficerów i Marynarzy 

podaje do wiadomości członkom naszego Związku kalendarz zebrań związkowych, podczas których wybierani będą
DELEGACI NA VIII ZJAZD DELEGATÓW
OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU OFICERÓW I MARYNARZY,
który odbędzie się w dniach 26 i 27 marca 2020 roku w Tuchomiu (trasa Chwaszczyno - Żukowo):

 1. 4 lutego 2020 roku, godz.: 12:00 (I termin), godz.: 12:10 (II termin)

 - Biuro OZZOiM, Szczecin, ul. Podhalańska 8a.

       2. 7 lutego 2020 roku, godz.: 12:00 (I termin), godz.: 12:10 (II termin)

  - Biuro OZZOiM, Gdynia, Plac Kaszubski 8/508.

Członkowie OZZOiM nie objęci działalnością Inspektoratów i Przedstawicielstw Związku mogą wziąć udział w jednym z podanych wyżej terminów zebrań. 

Warunkiem uprawniającym Członka Związku do wpisu na listę uczestników zebrania będzie okazanie przez niego dokumentu tożsamości.

O mandat Delegata może ubiegać się wyłącznie osoba, która nie ma zaległości w opłacaniu składek członkowskich oraz posiada roczny staż członkowski.

Związek nie pokrywa kosztów podróży uczestników zebrania. 

Problemy z WNOR

Drukuj
Redakcja

norwegia 0

 

Porozumienie między Polską a Norwegią dotyczące ubezpieczenia społecznego wygasło z dniem 31.12.2019. Już wiosną 2019 OZZOiM podjął działania mające na celu przedłużenie porozumienia na kolejny okres. Stowarzyszenie Armatorów Norweskich przekazało nam sugestię rządu Norwegii, aby to ze strony Polski wpłynął wniosek o przedłużenie. Nasze działania zakończyły się pomyślnie i ostatecznie podpisane przez ZUS porozumienie dotarło do Norwegii pod koniec listopada. Z związku ze spotkaniem Stowarzyszenia Armatorów Norweskich z przedstawicielami norweskiego rządu w dniu 11 grudnia 2019 OZZOiM przekazał kilka dodatkowych informacji na temat porozumienia. Na początku stycznia otrzymaliśmy informację, że z powodu wewnętrznych problemów w norweskim rządzie porozumienie zostało wprawdzie podpisane, ale tylko na 6 miesięcy. Kolejna wiadomość pochodziła z polskich agencji crewingowych, które informowały, że marynarze nie otrzymują w ZUS WNOR, ponieważ według ZUS umowa nie jest podpisana. W związku z tym zwróciliśmy się do organizacji armatorów o wyjaśnienia. Ostatecznie potwierdziło się, że umowa nie jest podpisana. Jednocześnie armatorzy poinformowali, że czynią starania, aby zostało to jak najszybciej dokonane. Brak porozumienia, to realne zagrożenie utraty kolejnych miejsc pracy dla polskich marynarzy na norweskim rynku pracy.

Dodatkowe środki na wynagrodzenie w Urzędach Morskich i SAR

Drukuj
Redakcja

1552982

 

 

Dziś, tj. 10.01.2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w którym brali udział przedstawiciele OZZOiM. Spotkanie dotyczyło Projektu Budżetu Państwa na 2020 rok w działach Gospodarki Morskiej. Posłowie przegłosowali zgłoszony przez Związek wniosek o przyznanie dodatkowych środków na wynagrodzenia w Urzędach Morskich (3,5 mln złotych) i w SAR (3,5 mln złotych). Są to środki finansowe poza proponowanymi w projekcie budżetu. 

W posiedzeniu uczestniczyli Czesław Kościerzyński i Konstanty Michałowski.

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/transmisje.xsp?unid=932F6165BE6E695BC12584E4004BF980#

Designed by Free Joomla Templates