Projekt ustawy o podatku dochodowym dla polskich marynarzy zatrudnionych pod banderami państw UE i EOG przyjęty

Drukuj
Redakcja

 

     Informujemy, że Rząd RP przyjął projekt ustawy o podatku dochodowym (PIT) dla polskich marynarzy zatrudnionych pod banderami państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego i kieruje go do Parlamentu.

    Głównym założeniem ustawy jest zwolnienie z podatku dochodowego dochodów marynarzy uzyskanych z tytułu pracy na statkach morskich podnoszących banderę państwa członkowskiego Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego używanych do przewozu ładunku lub pasażerów w żegludze międzynarodowej, jeżeli była ona w danym roku podatkowym wykonywana łącznie przez okres co najmniej 183 dni.

    Jednocześnie projekt określa wyłączenia od głównego założenia. Wskazuje także okresy, zrównane z pracą i liczone do okresu 183 dni.

   Przed rozpatrywaniem projektu przez Rząd był on przedmiotem prac Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego jako jeden z głównych tematów wnoszonych od wielu lat przez reprezentujące marynarzy związki zawodowe.

    Z uzyskanych informacji wynika, że nie wszystkie uprzednio uzgodnione przepisy znalazły się w dokumencie przyjętym przez Rząd. Dlatego podczas prac parlamentarnych będziemy zabiegać, między innymi, o włączenie do 183 dni okresów: przebywania marynarza na urlopie wyrównawczym oraz pozostawania bez zatrudnienia w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z winy pracodawcy.

 

 

Protest ratowników w MSPiR SAR

Drukuj
Redakcja

 

20190618 110827

 

         Od czterech miesięcy w Morskiej Służbie Poszukiwania i Ratownictwa SAR toczy się spór zbiorowy pomiędzy Dyrekcją a członkami załóg. W związku z tym, że do chwili obecnej żadne z żądań będących przedmiotem sporu nie zostało zrealizowane, 17 czerwca br. pod przewodnictwem związków zawodowych - OZZOiM oraz KSMMiR Solidarność, ratownicy morscy, brzegowi oraz inspektorzy Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego w Gdyni i Pomocniczego Centrum Koordynacyjnego w Świnoujściu wszczęli protest.

      Akcja protestacyjna polega na oflagowaniu i zostały nią objęte wszystkie statki SAR, morskie i brzegowe stacje ratownicze, MRCK w Gdyni i PCK w Świnoujściu. Ratownicy domagają się przede wszystkim podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego. Protest potrwa do odwołania.

 

Poniżej informacje w mediach i materiały prasowe o proteście w SAR:

Panorama TVP Gdańsk 19.06.2019  https://gdansk.tvp.pl/43141186/19062019-1830

https://radiogdansk.pl/wiadomosci/item/95678-wynagrodzenia-zalog-statkow-ratowniczych-sa-zenujace-mowia-pracownicy-sar-i-rozpoczeli-protest/95678-wynagrodzenia-zalog-statkow-ratowniczych-sa-zenujace-mowia-pracownicy-sar-i-rozpoczeli-protest

http://www.iswinoujscie.pl/artykuly/60548/

https://radioszczecin.pl/1,390428,protest-ratownikow-sar-w-calej-polsce-takze-w-sw&s=1&si=1&sp=1

 

ulotka Protest SAR

 

 

IMG 20190619 082000

 

IMG 1982

 

20190618 142030

 

IMG 20190619 081958

 

IMG 20190618 155843

 

 

 

Informacje w sprawie ubezpieczeń społecznych marynarzy

Drukuj
Redakcja

 

    W świetle ogłoszonego ostatnio wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, marynarskie ubezpieczenia społeczne uzyskały nowy status. Wyrok potwierdził zgłaszane od lat przez związek zawodowy uwagi i wnioski o konieczności ustawowej regulacji ubezpieczeń społecznych dla wszystkich marynarzy zamieszkałych na terytorium Polski  niezależnie od bandery statku, na którym wykonują pracę. Wystarczy, że pracodawca marynarza pochodzi z państwa członkowskiego UE lub EOG.

Poniżej załączamy kolejne pismo związkowe pod adresem Rządu.

Pismo związków zawodowych do Ministra GMiŻŚ w sprawie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dot. ubezpieczeń społecznych marynarzy

 

 

 

 

Designed by Free Joomla Templates