Posłowie wsparli starania związku

Drukuj
Kamil Butler

Posłowie wsparli starania związku

Podwyżki dla pracowników terenowej administracji marskiej coraz bliższe

Informujemy iż dnia 26.10.2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w którym uczestniczyli przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Oficerów i Marynarzy - Kol. Czesław Kościerzyński  oraz Kol. Konstanty Michałowski.

Na posiedzeniu przyjęto wniosek o przyznanie dodatkowych środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 24 mln 542 tyś zł dla pracowników terenowej administracji morskiej. Wniosek został przyjęty jednomyślnie.

Pełny tekst komunikatu dostępny jest pod linkiem  

Bałtycki Tydzień Akcji 2017 - Podsumowanie

Drukuj
Kamil Butler

DSC08992-001.jpg

 

20 października b.r. zakończył się mający dwudziestoletnią tradycję Bałtycki Tydzień Akcji.

            Celem akcji było sprawdzenie dokumentów MLC na statkach podnoszących tzw. wygodną banderę ze szczególnym uwzględnieniem procedur składania skarg, oraz warunkami zatrudniania kadetów. Natomiast Koledzy Portowcy zajmowali się bezpieczeństwem pracy dokerów oraz klauzulą dokerską.

            Na terenie portu Gdynia statki kontrolowała grupa inspekcyjna reprezentująca Ogólnopolski Związek Zawodowy Oficerów i Marynarzy w składzie:

            Kamil Butler - lider grupy, oraz jej członkowie: Grażyna Hojda, Zbigniew Borkowski i Mieczysław Krumholc.

            W trakcie trwania akcji grupa inspekcyjna z Gdyni skontrolowała następujące statki: m/v „Kaya” pod banderą rosyjską, m/v „Virma2” pod banderą Saint Vincent, m/v „Globia” pod banderą Saint Vincent, m/v „Marchicora” pod banderą Antiqua/Barbuda oraz m/v „Thurkus” podnoszącym banderę cypryjską.

             Na wymienionych statkach kontrolujący nie doszukali się uchybień a raporty i stosowne dokumenty z przeprowadzonych kontroli przekazali Koledze Grzegorzowi Dalekiemu inspektorowi ITF, koordynatorowi akcji w portach trójmiejskich.

                        Na terenie portu Szczecin statki kontrolowała grupa inspekcyjna w składzie: Irena Cor, Maja Wagner, Zbigniew Piątkowski i Mariusz Witczak.

W tygodniu trwania akcji grupa przeprowadziła kontrolę na niżej wymienionych statkach: m/v „Vega”, m/v „Samskip Cristal”, m/v „La Chesnais Valetta” oraz m/v „ClipperValour Majuro”.

            O ile na m/v „Samskip Crystal” było małe lecz istotne uchybienie w relacji wykonywanej pracy marynarz – doker,(praca marynarza na dźwigu lądowym), które po interwencji grupy inspekcyjnej usunięto, to w przypadku m/v „Clipper Valour Majuro” tych uchybień było więcej.

 Kontrolujący stwierdzili niezgodności stanu faktycznego z Układem Zbiorowym Pracy co przekładało się na zaniżoną płacę dla załogi statku. Problem ten został wyjaśniony przez inspektora ITF Adama Mazurkiewicza, który był koordynatorem działań grup inspekcyjnych na terenie portu Szczecin. W tym konkretnym przypadku nastąpi wyrównanie wynagrodzeń zgodnych ze standardami ITF. Dodać należy jeszcze braki w ilości tratw ratunkowych jak i ogólny zły stan techniczny statku.

Bałtycki Tydzień Akcji przeszedł już do historii a teraz należy wyciągnąć wnioski z problemów z jakimi spotkały się grupy inspekcyjne w trakcie przeprowadzanych kontroli.

Bałtycki Tydzień Akcji 2017

Drukuj
Kamil Butler

 

 

Bałtycki Tydzień Akcji 2017

 

16 października 2017 r. rozpoczął się Bałtycki Tydzień Akcji mający na celu kontrolę statków podnoszących wygodną banderę. Grupy inspekcyjne wizytujące statki mają na celu sprawdzenie czy są one objęte układami zbiorowymi, które regulują warunki pracy załogi zgodne ze standardami ITF. W tym roku grupa inspekcyjna Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Oficerów i Marynarzy w składzie: Kamil Butler, Grażyna Hojda i Mieczysław Krumholc w pierwszym dniu akcji skontrolowała dwa statki. Pierwszy bandery rosyjskiej „Kaya” i drugi „Virma 2” bandery St. Vincent. Na obu statkach kontrolujący nie doszukali się żadnych uchybień a raporty i dokumenty z przeprowadzonych inspekcji przekazali inspektorowi ITF Grzegorzowi Dalekiemu.

 

 

 

 

Designed by Free Joomla Templates