Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa

Drukuj
Redakcja

Posiedzenie miało miejsce w Warszawie w dniu 5 października 2010 roku. W programie posiedzenia znalazły się, między innymi: informacja rządu o aktualnym stanie prac nad ustawą o pracy na morzu, informacja rządu o działaniach podjętych w celu reaktywacji oraz tworzenia sprzyjających warunków do funkcjonowania i rozwoju morskiej floty handlowej i rybołówczej o polskiej przynależności, pozyskanie miejsc pracy dla polskich marynarzy w świetle tworzenia w Polsce Europejskiego Centrum Kształcenia Morskiego, sprawa ratyfikacji konwencji 185 MOP oraz marynarskie emerytury pomostowe.
Projekt ustawy o pracy na morzu jest w ostatniej fazie uzgodnień międzyresortowych. Brakuje w nim jednak nadal uzgodnienia w najważniejszej sprawie, czyli podatków osobistych i ubezpieczeń społecznych.

Czytaj więcej: Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa

Podatki w Norwegii

Drukuj
Henryk Piątkowski

Od kilku dni otrzymujemy telefony od marynarzy z zapytaniami dotyczącymi tego, co związek zrobił bądź zamierza zrobić w sprawie opodatkowania od 1 stycznia 2011 roku podatkiem dochodowym od osób fizycznych ich przychodów z pracy na statkach NIS.
Niektórzy z zainteresowanych, choć słusznie rozgoryczeni takim rozwojem sprawy, rzeczywiście chcą się dowiedzieć co związek ma w tym temacie do powiedzenia. Inni jednak, chociaż na wstępie zadają podobne pytanie, nie chcą usłyszeć odpowiedzi. 
Pod umieszczonym poniżej linkiem znajdą Pastwo kilka słów informacji i wyjaśnień. Szczególnie dla tych, którzy nie chcą słuchać, może zechcą przeczytać.

Czytaj więcej: Podatki w Norwegii

Eurodemonstracja

Drukuj
Redakcja

W dniu 29 października grupa przedstawicieli OZZOiM brała udział w manifestacji zorganizowanej przez ETUC (Europejską Konfederację Związków Zawodowych). Według danych organizatorów, popartych własnymi obserwacjami uczestnika, w manifestacji ulicami Brukseli wzięło udział około 100 000 związkowców z 30 państw, między innymi, z Belgii, Francji, Holandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Szwajcarii, Rumunii, Polski, Włoch, Węgier, Grecji, Luksemburga, Czech, Portugalii, Austrii, Danii, Finlandii, Turcji, Hiszpanii, Malty, Norwegii i Szwecji.
Związkowcy protestowali przeciwko polityce "zaciskania pasa", cięciu uprawnień socjalnych i przenoszeniu kosztów kryzysu na pracowników.
Manifestacja była też wyrazem oczekiwań związkowców i wezwaniem liderów europejskiej polityki do inwestowania w miejsca pracy, szczególnie dla młodych, którzy stali się główna ofiarą kryzysu zawinionego przez finansowe korporacje. Drogą do tego mógłby być podatek od transakcji finansowych, a zgromadzone w ten sposób środki należałoby spożytkować na stymulowanie gospodarki.
Wszyscy demonstranci protestowali przeciwko pogarszającej się sytuacji gospodarczej i społecznej, co znajduje wyraz w rosnącej nierówności i niepewności zatrudnienia.

Zdjęcia z demonstarcji dostępne są w Galerii

Designed by Free Joomla Templates