Wybory w strukturach Forum Związków Zawodowych

Drukuj
Redakcja

Wybory w strukturach wojewódzkich Forum Związków Zawodowych
Po zakończeniu Kongresu Forum Związków Zawodowych (FZZ) na którym w maju 2010r. delegaci wybrali Przewodniczącego i Członków Prezydium Związku począwszy od miesiąca stycznia 2011r rozpoczęły się wybory do władz struktur terenowych tj. do zarządów i prezydium FZZ danego województwa. Zgodnie z zasadami wyborczymi przyjętymi przez Zarząd Główny FZZ do zarządów wojewódzkich wybór odbył się poprzez desygnowanie swoich przedstawicieli ze związku zawodowego wchodzącego w skład FZZ z danego województwa.
Ogólnopolski Związek Zawodowy Oficerów i Marynarzy ze względu na swój obszar działania uczestniczył w wyborach do wojewódzkich struktur terenowych w dwóch województwach tj. pomorskim i zachodniopomorskim.
W oparciu o zasady wyborcze do struktur wojewódzkich FZZ, Krajowa Rada OZZOiM w formie uchwały desygnowała dziesięciu swoich członków związku do Zarządów FZZ obu województw.

Czytaj więcej: Wybory w strukturach Forum Związków Zawodowych

Palący problem Portowej Straży Pożarnej w portach polskich

Drukuj
Redakcja

Zmiany własnościowe następujące w gospodarce polskiej nie ominęły portów polskich w tym m.in. instytucji odpowiedzialnej za ochronę przeciwpożarową portu - czyli portowej straży pożarnej. Problem pojawił się wraz z wejściem w życie ustawy z 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej, która spowodowała, że zakładowa straż pożarna tracąc podstawę prawną swojej działalności, znalazła się poza strukturami Państwowej Straży Pożarnej.

Czytaj więcej: Palący problem Portowej Straży Pożarnej w portach polskich

Posiedzenie Zarządu Głównego Forum Związków Zawodowych

Drukuj
Redakcja

W dniu 25 stycznia 2011 r. w siedzibie Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Forum Związków Zawodowych. Gośćmi drugiej części obrady byli Główny Inspektor Pracy Tadeusz Zając oraz zastępca GIP Anna Tomczyk.
Obrady otworzył Przewodniczący FZZ Tadeusz Chwałka. Po przyjęciu porządku obrad i Uchwał z poprzedniego posiedzenia Zarządu Głównego FZZ Przewodniczący Tadeusz Chwałka, przedstawił Informację na temat działalności FZZ od ostatniego posiedzenia ZG Forum poruszając kwestię zasadności udziału członków Forum w wyborach parlamentarnych, a także zwrócił uwagę na kulejący Dialog Społeczny w Polsce.
W kolejnej części obrad odbyły się wybory na funkcję Wiceprzewodniczącego FZZ po wygaśnięciu mandatu Wiceprzewodniczącego FZZ śp. Włodzimierza Szterna. Wybrany został jedyny zgłoszony kandydat - Przewodniczący NSZZ Policjantów Antoni Duda.

Czytaj więcej: Posiedzenie Zarządu Głównego Forum Związków Zawodowych

Designed by Free Joomla Templates