Strona internetowa ITF dla marynarzy

Drukuj
Redakcja

Uprzejmie informujemy o stronie internetowej ITF, utworzonej specjalnie dla marynarzy www.itfseafarers.org Redagowana w języku angielskim, strona może być przydatnym kompendium informacji i wiedzy na temat szeroko ujętej problematyki pracy na morzu, w tym, m.in.;

  • kwestii dotyczących zatrudnienia marynarzy - rola agencji pośrednictwa, doradztwo w zakresie praw marynarzy, warunków pracy, płacy, itp.,
  • stref działań wojennych i miejsc zagrożonych piractwem,
  • informacji na temat wygodnych bander, rejestru państw wygodnych bander, konsekwencji pracy pod wygodną banderą dla marynarzy,
  • układów zbiorowych pracy, aprobowanych przez ITF, na statkach wygodnych bander,
  • danych kontaktowych do związków zawodowych zrzeszonych w ITF i inspektorów ITF,
  • forum wymiany opinii i informacji dla marynarzy, blog prowadzony przez inspektorów ITF,
  • aktualizowanych, cotygodniowych informacji z morskiego rynku pracy.

Zachęcamy do zapoznania się i aktywnego korzystania z omawianej strony. Sugerujemy także zgłaszanie własnych uwag i pomysłów dotyczących jej problematyki (zakładka Contacts).

2 marca 2010r.

Odpowiedź Ministerstwa Finansów dotycząca umowy polsko-norweskiej w kwestii unikania podwojnego opodatkowania

Drukuj
Redakcja

W odpowiedzi na wystosowane przez Związek pismo do Ministerstwa Finansów, poruszające sprawę przywrócenia dotychczasowych rozwiązań w kwestii unikania podwójnego opodatkowania marynarzy pracujących pod NIS, prezentujemy treść otrzymanego pisma z Ministerstwa w tej sprawie.W załączeniu:Odpowiedź Ministerstwa Finansów

12 lutego 2010r.

Uwagi do projektu ustawy o pracy na morskich statkach handlowych

Drukuj
Redakcja

Informujemy, iz Prezydium Krajowej Rady OZZOiM, w ramach konsultacji społecznych zgłosiło uwagi i propozycje do ministerialnego projektu ustawy o pracy na morskich statkach handlowych. W załączeniu: Uwagi do projektu ustawy

06 stycznia 2010

Designed by Free Joomla Templates