Rys historyczny Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Oficerów I Marynarzy (OZZOiM)

Drukuj

Rys historyczny Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Oficerów I Marynarzy
(OZZOiM)

Inicjatywę powołania Związku Zawodowego Polskich Oficerów i Marynarzy podjęła 89
osobowa grupa założycielska na spotkaniu w Szczecinie 11grudnia 1990 roku. 18
stycznia 1991 Związek Zawodowy Polskich Oficerów i Marynarzy (obecna nazwa:
Ogólnopolski Związek Zawodowy Oficerów i Marynarzy) został wpisany
przez Sąd Wojewódzki w Warszawie do rejestru ponadzakładowych związków
zawodowych.

I Zjazd Członków

Drukuj

I Zjazd Członków - Założycieli Związku miał miejsce 13 grudnia 1991 roku w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni. Na spotkaniu tym uchwalono m.in. Deklarację Programową Związku oraz wybrano władze Związku:

Czytaj więcej: I Zjazd Członków

Designed by Free Joomla Templates