Ubezpieczenia i podatki polskich marynarzy

Redakcja

 

     Strona pracownicza Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego od długiego czasu domaga się wdrożenia do ustawodawstwa polskiego postanowień Międzynarodowej Konwencji o Pracy na Morzu dotyczących ubezpieczeń społecznych polskich marynarzy, jak również zmian w systemie podatkowym dla marynarzy zatrudnionych zarówno pod polską jak i obcą banderą.

    Pomimo wypracowania przez Zespół Trójstronny założeń, w żadnej z tych kwestii Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nie podjęło do tej pory odpowiednich działań prowadzących do przyjęcia ustalonych rozwiązań.

    W związku z tym strona pracownicza Zespołu Trójstronnego zwróciła się do Pana Ministra Marka Gróbarczyka o przedstawienie dalszego planu postępowania celem wdrożenia zmian w ustawodawstwie w przedmiotowych sprawach.

 

Pismo do Ministra GMiŻŚ w sprawie ubezpieczeń i podatków polskich marynarzy 17_12_2018

 

 

Designed by Free Joomla Templates