Praktyki morskie - co dalej?

Drukuj
Henryk Piątkowski

 

Od jakiegoś czasu  trwa kolejny etap powracającej dyskusji na temat praktyk uczniów i studentów szkół morskich różnego szczebla odbywanych na pokładach statków.

Na ten temat krążyć zaczynają różne opinie i informacje, niekoniecznie pokrywające się ze stanem faktycznym.

OZZOiM od początku bierze w tej dyskusji czynny udział, nie tylko na poziomie krajowym ale także szerzej, na płaszczyźnie europejskiej poprzez aktywność w pracach ETF i realizowanych tam programach – np. np. kilka lat temu prowadzony program pod nazwą Intensyfikacja szkoleń i rekrutacji w przemyśle morskim w Europie, czy ostatnio realizowanym programie dotyczącym realizacji programu pracy Komitetu Dialogu Społecznego w Sektorze Żeglugi Morskiej UE. Podejmowane są tam, między innymi, poszukiwania sposobów finansowania praktyk na statkach.

Związek tego rodzaju starania czyni i będzie kontynuował na wszelkich poziomach i w każdy możliwy sposób niezależnie od płynących ze środowiska nauczycieli akademickich opinii twierdzących, że działania związku zawodowego są powodowane jakimś drugim, czy trzecim dnem, że związek zawodowy poszukuje tu jakiegoś finansowego interesu. Szkoda mi czasu i ochoty na polemikę z podobnymi bzdurami. Powiem tylko, że OZZOiM nie pobiera żadnych składek od studentów i uczniów szkół morskich będących podmiotem tej dyskusji.

Ostatnia debata w tej kwestii miała miejsce na forum sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w dniu 22 lutego 2017 i zawdzięczamy to żywemu zainteresowaniu w rozwiązaniu tych spraw Pani Poseł Doroty Arciszewskiej – Mielewczyk, Przewodniczącej Komisji.

Poniżej, w możliwie najkrótszy sposób prezentujemy stanowisko OZZOiM w sprawie praktyk studentów i uczniów szkół morskich:

a)            Praktyka jest elementem programu nauczania wobec tego odpowiedzialność za jej przeprowadzenie ponosi jednostka edukacyjna a nie student/uczeń,

b)           Praktyka na pokładzie statku powinna składać się z dwu elementów: pracy na rzecz statku i nauki (realizacja programu praktyki),

c)            Nie można oczekiwać od pracodawcy, że będzie ponosił w całości koszty związane z utrzymaniem praktykanta na statku,

d)           Jednostka edukacyjna jest zobowiązana do przekazania uzgodnionej (jednakowej na poziomie kraju) kwoty tytułem zwrotu kosztów części naukowej praktyki; kwota ta może być zróżnicowana w zależności od poziomu kształcenia,

e)           Środki na pokrycie tej kwoty jednostki edukacyjne winny otrzymać z budżetu państwa jako dotację celową rozliczaną precyzyjnie według listy studentów/uczniów, którzy praktykę odbyli.

Z poważaniem dla wszystkich uczestników rzeczywiście zainteresowanych uporządkowaniem praktyk morskich,

Henryk Piątkowski

Relacja z wykładu Przewodniczącego OZZOiM na AMW

Drukuj
Redakcja

 

 

21 marca 2017r., dzięki zaproszeniu Koła Naukowego Nawigatorów Filambda działającego na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, odbył się wykład otwarty Przewodniczącego OZZOiM.

Jeśli są Państwo ciekawi, jakie tematy zostały poruszone na spotkaniu - zachęcamy do obejrzenia filmu: Wykład Przewodniczącego OZZOiM na AMWFilambda        ZZPOM

Wykład otwarty Przewodniczącego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Oficerów i Marynarzy

Drukuj
Redakcja

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wykład otwarty Przewodniczącego OZZOiM – Henryka Piątkowskiego, który opowie o działalności Związku w zakresie pomocy osobom pracującym na morzu oraz przedstawi inne istotne kwestie.

Spotkanie odbędzie się 21 marca 2017r. w godzinach 8:30 – 10:00, w audytorium Biblioteki Głównej Akademii Marynarki Wojennej, pod adresem:
ul. inż. J. Śmidowicza 69, Gdynia

Za zorganizowanie wydarzenia dziękujemy Kołu Naukowemu Nawigatorów Filambda.

Informacje o wykładzie znaleźć można również tutaj

Zachęcamy do udziału!

wykad otwarty

Designed by Free Joomla Templates