Z prac Rady Dialogu Społecznego

Drukuj
Redakcja

 

W łonie RDS powstał konflikt dotyczący trybu wprowadzania do porządku prawnego zmian do ustawy systemie ubezpieczeń społecznych dotyczących zniesienia górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i zakresu tych zmian.

Zarówno organizacje związkowe, jak i organizacje pracodawców podnoszą istotne argumenty przeciwko rządowym propozycjom.

Wspólne stanowisko strony społecznej (pracodawcy i związki zawodowe znajduje się tutaj: „stanowisko”. Sprawozdanie z posiedzenia Zespołu RDS znajduje się tutaj: „RDS”, a stanowisko naszej centrali związkowej tutaj: „Forum ZZ”.

Dokumenty dostępne w zakładce "Pliki do pobrania/Z prac Rady Dialogu Społecznego"

Tym, Którzy Odeszli Na Wieczną Wachtę.

Drukuj
Kamil Butler

 

 

Każdego roku w skromny a zarazem symboliczny sposób staramy się nie zapomnieć o koleżankach i kolegach, których Najwyższy powołał na najdłuższą z wacht.

W Gdyni i Szczecinie reprezentanci naszego związku złożyli wiązanki oraz zapalili znicze Tym, Którzy Odeszli Na Wieczną Wachtę.

Posłowie wsparli starania związku

Drukuj
Kamil Butler

Posłowie wsparli starania związku

Podwyżki dla pracowników terenowej administracji marskiej coraz bliższe

Informujemy iż dnia 26.10.2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w którym uczestniczyli przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Oficerów i Marynarzy - Kol. Czesław Kościerzyński  oraz Kol. Konstanty Michałowski.

Na posiedzeniu przyjęto wniosek o przyznanie dodatkowych środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 24 mln 542 tyś zł dla pracowników terenowej administracji morskiej. Wniosek został przyjęty jednomyślnie.

Pełny tekst komunikatu dostępny jest pod linkiem  

Designed by Free Joomla Templates