Nadinterpretacja Payment Services Directive 2

Drukuj
Redakcja

 

napis

 

W związku z sygnałami, jakie Europejska Federacja Transportu ETF otrzymuje od swoich afiliantów pragniemy ostrzec naszych członków o praktyce stosowanej przez niektóre banki, które po wejściu w życie tzw. Payment Sevices Directive 2 obciążają marynarzy kosztami przelewu  wynagrodzenia za pracę.

W związku z tym informujemy, iż wyżej wymieniona dyrektywa ma zastosowanie jedynie wobec powiązań handlowych i w żadnym wypadku nie dotyczy relacji pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. W przypadku potrącenia z wynagrodzeń jakiejkolwiek opłaty na rzecz banku, radzimy członkom naszego związku bezzwłoczny kontakt z sekretariatem OZZOiM w Gdyni.

 

 

 

Zapraszamy na Piknik Marynarski !

Drukuj
Redakcja

OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY

OFICERÓW I MARYNARZY

INSPEKTORAT SZCZECIN

serdecznie zaprasza na

PIKNIK MARYNARSKI

DLA CZŁONKÓW NASZEGO ZWIĄZKU

ORAZ ICH RODZIN,

który odbędzie się w sobotę 19 MAJA 2018 r. o godz. 12.00,

w Ośrodku Szkolno - Wypoczynkowym Urzędu Morskiego

w POBIEROWIE, ul. Grunwaldzka 2.

 

Prosimy o składanie zgłoszeń do dnia 10 maja 2018 r.

 

               Ratusz Czerwony - Irena Cor, tel. 91 440 34 92,

               Ship Service S.A. - Maja Wagner, tel. 603 633 617,

               Biuro Inspektoratu w Szczecinie - tel. 91 431 58 88.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

 

Informacja związkowa Inspektoratu OZZOiM Szczecin

Drukuj
Redakcja

 

Członkowie naszego związku, Kol. Irena Cor - Zastępca Inspektora OZZOiM w Szczecinie oraz kol. Mariusz Witczak, którzy jednocześnie pełnią funkcje Oddziałowych Społecznych Inspektorów Pracy
w Urzędzie Morskim w Szczecinie wzięli w marcu br. udział w programie „Czas na społeczną inspekcję pracy”.

Program ten organizowany jest przez Państwową Inspekcję Pracy w Szczecinie. Głównym celem programu jest podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu prawa pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a także społecznego nadzoru nad warunkami pracy. Opiera się na comiesięcznych spotkaniach – wykładach, warsztatach i stanowi doskonałą okazję do poszerzenia wiedzy niezbędnej do pełnienia funkcji Społecznego Inspektora Pracy oraz do wymiany poglądów i doświadczeń. Uczestnictwo w programie jest bezpłatne. Spotkania odbywają się w siedzibie Państwowej Inspekcji Pracy w Szczecinie.

 

                                                                                                 Konstanty Michałowski

 

 

 

Designed by Free Joomla Templates