Co z wynagrodzeniami w MSPiR?

Print
Written by Redakcja
Zrzut ekranu 2020 03 20 o 09.54.30
 
Koledzy,
 
5-go maja odbyło się pierwsze spotkanie w sprawie podziału środków funduszu socjalnego. Kierownik Biura Służb pracowniczych zaproponowała na nim podwyżkę procentową o 5% lub kwotową 200 złotych. Ponieważ nie przedstawiono nam żadnych wyliczeń na nasze pytania poproszono o złożenie ich w formie pisemnej co zrobiliśmy wczoraj. Złożone pismo znajduje się w załączniku. Obiecano nam również, że zaproponowane sposoby podziału pieniędzy otrzymamy w formie pisemnej.
Nasze obawy przede wszystkim  budzi fakt nie przedstawienia szczegółowych danych pozwalających na oszacowanie rzeczywistego poziomu wydatków funduszu płac w 2020. Bardzo dziwi nas nie podjęcie dyskusji na temat wyłączenia wynagrodzenia za pracę w godzinach nocnych załóg statków pomimo złożenia pisemnej prośby w tej sprawie do Dyrektora MSPiR. Absolutne milczenie na temat pieniędzy przeznaczonych na waloryzację pensji w 2019 wskazujące na to, że Dyrekcja ponownie chce te pieniądze dzielić według własnego uznania.
Oczekujemy na odpowiedź na nasze pismo od Dyrekcji z dokładnymi informacjami na temat wydatkowania pieniędzy. Naszym celem jest maksymalne wykorzystanie środków na rzeczywiste podwyżki dla wszystkich pracowników.
 
Wszystkich, którzy mają uwagi na temat podziału tych środków proszę o kontakt.
 
Z poważaniem,
Andrzej Hirsch
Przewodniczący PM OZZOiM przy MSPiR
 
Designed by Free Joomla Templates