Nawiązując po raz kolejny do sprawy zaświadczeń WNOR, których przesyłanie przez niektóre oddziały ZUS do właściwych instytucji norweskich zostało zaniechane, zamieszczamy poniżej odpowiedź Członka Zarządu ZUS Pana Pawła Jaroszka na pismo skierowane przez Związek w celu wyjaśnienia wyżej wymienionej kwestii. Przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w swoim objaśnieniu potwierdził, iż to oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zobowiązane są do przesyłania kopii zaświadczeń WNOR do odpowiednich instytucji norweskich zgodnie z postanowieniami Porozumienia pomiędzy właściwą instytucją Norwegii i właściwą instytucją Polski na podstawie art. 16.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

 

Odpowiedź Członka Zarządu ZUS Pana Pawła Jaroszka dotycząca kwestii zaświadczeń WNOR z dnia 23 maja 2018 r.

 

 

Designed by Free Joomla Templates