1. ITF Online Międzynarodowa Federacja Pracowników Transportu (ITF) link
  2. ETF Online Europejska Federacja Pracowników Transportu (ETF) link
  3. Forum Związków Zawodowych link
  4. ILO Online International Labour Organization link
  5. ETUC European Trade Union Confederation link
Designed by Free Joomla Templates