Bałtycki Tydzień Akcji 2017 - Podsumowanie

Drukuj
Kamil Butler

DSC08992-001.jpg

 

20 października b.r. zakończył się mający dwudziestoletnią tradycję Bałtycki Tydzień Akcji.

            Celem akcji było sprawdzenie dokumentów MLC na statkach podnoszących tzw. wygodną banderę ze szczególnym uwzględnieniem procedur składania skarg, oraz warunkami zatrudniania kadetów. Natomiast Koledzy Portowcy zajmowali się bezpieczeństwem pracy dokerów oraz klauzulą dokerską.

            Na terenie portu Gdynia statki kontrolowała grupa inspekcyjna reprezentująca Ogólnopolski Związek Zawodowy Oficerów i Marynarzy w składzie:

            Kamil Butler - lider grupy, oraz jej członkowie: Grażyna Hojda, Zbigniew Borkowski i Mieczysław Krumholc.

            W trakcie trwania akcji grupa inspekcyjna z Gdyni skontrolowała następujące statki: m/v „Kaya” pod banderą rosyjską, m/v „Virma2” pod banderą Saint Vincent, m/v „Globia” pod banderą Saint Vincent, m/v „Marchicora” pod banderą Antiqua/Barbuda oraz m/v „Thurkus” podnoszącym banderę cypryjską.

             Na wymienionych statkach kontrolujący nie doszukali się uchybień a raporty i stosowne dokumenty z przeprowadzonych kontroli przekazali Koledze Grzegorzowi Dalekiemu inspektorowi ITF, koordynatorowi akcji w portach trójmiejskich.

                        Na terenie portu Szczecin statki kontrolowała grupa inspekcyjna w składzie: Irena Cor, Maja Wagner, Zbigniew Piątkowski i Mariusz Witczak.

W tygodniu trwania akcji grupa przeprowadziła kontrolę na niżej wymienionych statkach: m/v „Vega”, m/v „Samskip Cristal”, m/v „La Chesnais Valetta” oraz m/v „ClipperValour Majuro”.

            O ile na m/v „Samskip Crystal” było małe lecz istotne uchybienie w relacji wykonywanej pracy marynarz – doker,(praca marynarza na dźwigu lądowym), które po interwencji grupy inspekcyjnej usunięto, to w przypadku m/v „Clipper Valour Majuro” tych uchybień było więcej.

 Kontrolujący stwierdzili niezgodności stanu faktycznego z Układem Zbiorowym Pracy co przekładało się na zaniżoną płacę dla załogi statku. Problem ten został wyjaśniony przez inspektora ITF Adama Mazurkiewicza, który był koordynatorem działań grup inspekcyjnych na terenie portu Szczecin. W tym konkretnym przypadku nastąpi wyrównanie wynagrodzeń zgodnych ze standardami ITF. Dodać należy jeszcze braki w ilości tratw ratunkowych jak i ogólny zły stan techniczny statku.

Bałtycki Tydzień Akcji przeszedł już do historii a teraz należy wyciągnąć wnioski z problemów z jakimi spotkały się grupy inspekcyjne w trakcie przeprowadzanych kontroli.

Designed by Free Joomla Templates