Z prac Rady Dialogu Społecznego

Drukuj
Redakcja

 

W łonie RDS powstał konflikt dotyczący trybu wprowadzania do porządku prawnego zmian do ustawy systemie ubezpieczeń społecznych dotyczących zniesienia górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i zakresu tych zmian.

Zarówno organizacje związkowe, jak i organizacje pracodawców podnoszą istotne argumenty przeciwko rządowym propozycjom.

Wspólne stanowisko strony społecznej (pracodawcy i związki zawodowe znajduje się tutaj: „stanowisko”. Sprawozdanie z posiedzenia Zespołu RDS znajduje się tutaj: „RDS”, a stanowisko naszej centrali związkowej tutaj: „Forum ZZ”.

Dokumenty dostępne w zakładce "Pliki do pobrania/Z prac Rady Dialogu Społecznego"

Designed by Free Joomla Templates