Artykuły

Wkrótce upływa termin ważności Porozumienia między Polską i Norwegią w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do polskich marynarzy zatrudnionych na statkach NIS ...

Drukuj
Redakcja

 

   31 grudnia 2019 roku traci ważność Porozumienie zawarte między właściwymi instytucjami Polski i Norwegii w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w odniesieniu do marynarzy polskich zatrudnionych na statkach zarejestrowanych w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków tzw. NIS.
Z naszego punktu widzenia, brak takiego Porozumienia skutkować może faktycznym zaprzestaniem zatrudniania polskich marynarzy przez norweskich pracodawców.

    W związku z tą sytuacją, Ogólnopolski Związek Zawodowy Oficerów i Marynarzy wraz z KSMMiR NSZZ Solidarność wystąpił do Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o podjęcie działań dążących do zawarcia z władzami Norwegii wyżej wymienionego Porozumienia na kolejny okres.

Poniżej treść pisma.

 

pismo do Prezes ZUS 1Pismo do Prezes ZUS

 

 

Designed by Free Joomla Templates