Artykuły

Nowe rozwiązania podatkowe dla marynarzy

Drukuj
Redakcja

 

     Projekt rozszerzający zwolnienie podatkowe dla marynarzy w żegludze międzynarodowej na przychody uzyskiwane z pracy na statkach pod banderami państw UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego został przekazany do uzgodnień międzyresortowych i w obrębie partnerów społecznych. Projekt ten był uprzednio przedmiotem  prac grupy roboczej powołanej w ramach Zespołu Trójstronnego ds. żeglugi i rybołówstwa morskiego i został wstępnie uzgodniony zarówno ze Związkiem Armatorów Polskich, jak i marynarskimi związkami zawodowymi.

       Mamy świadomość, że wielu naszych Kolegów pracuje na statkach w innych rejestrach, niż wymienione wyżej.  Dla strony pracowniczej prezentowany projekt jest pierwszym krokiem w kierunku rozwiązania spraw wokół marynarskiego PIT. Następnym krokiem będą rozwiązania dla marynarzy pracujących na statkach pozostałych bander. Co do sposobu procedowania jesteśmy już z Rządem umówieni. Czy i w jakim zakresie rozwiązania te zostaną przyjęte trudno dziś ocenić, ale ważne, że o tym Rząd chce rozmawiać.

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o pracy na morzu

 

 

 

 

Designed by Free Joomla Templates