Artykuły

Wiadomość z Przedstawicielstwa OZZOiM przy MSPiR SAR

Drukuj
Redakcja

 

W dniu 9 stycznia 2018, w siedzibie OZZOiM w Gdyni odbyło się spotkanie pracowników MSPiR z przedstawicielami Zarządu Przedstawicielstwa Międzyzakładowego OZZOiM przy MSPiR z udziałem Przewodniczącego OZZOiM, Henryka Piątkowskiego. Wszystkim przybyłym dziękujemy za zaangażowanie i poświęcony czas. Mamy nadzieję, że takie spotkania będą odbywały się cyklicznie.

Dyskusja dotyczyła spraw bieżących prowadzonych aktualnie przez Przedstawicielstwo, jak również działań zaplanowanych na najbliższą przyszłość.

Jednym z tematów była informacja o wystosowanych do Dyrektora MSPiR pism w następujących sprawach:

1. Wezwanie Dyrektora MSPiR do rozmów na temat wysokości wynagrodzenia za pozostawanie w gotowości do podjęcia akcji ratowniczej.

OZZOiM stoi na stanowisku, że obecnie wypłacana stawka jest zdecydowanie zaniżona.

2. Prośba o wyjaśnienie w sprawie braku dopisku o spełnianiu norm Konwencji MLC na wydawanych pracownikom MSPiR świadectwach zdrowia.

Ani przepisy, ani też zakres odbywanych badań nie uległy zmianie, więc ingerencja w oryginalne brzmienie formularza świadectwa zdrowia wydaje się być całkowicie nieuzasadniona.

3. Prośba o wyjaśnienie sposobu rozliczania czasu poświęconego na przekazanie zmiany i uznanie tego za nadgodziny.

Ponieważ okres pozostawania w pracy obu zmian nie pokrywa się ani przez chwilę, czas poświęcony na przekazanie zmiany powinien być naszym zdaniem traktowany jako czas pracy ponad miesięczny wymiar czasu pracy i opłacany jak nadgodziny.

4. Prośba o podanie średnich wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach w rozbiciu na poszczególne składniki wynagrodzeń.

5. Prośba o podanie struktury wiekowo-płciowej pracowników MSPiR.

Informacja ta jest niezbędna do stworzenia symulacji nowego ubezpieczenia grupowego.

6. Zaproszenie Dyrektora MSPiR do rozmów o refundacji szkoleń STCW.

Zapisy Układu Zbiorowego dają Dyrekcji możliwość refundacji kosztów naszych szkoleń pod warunkiem uwzględnienia tego w Rocznym Planie Szkoleń.

7. Prośba o wyjaśnienia dotyczące nieprawidłowości związanych z ubiegłorocznym raportem o czynnikach szkodliwych na statkach MSPiR.

Prawidłowe dane o rzeczywistych wartościach poziomów drgań i hałasu jakim jesteśmy poddani podczas pracy na statkach jest dla nas istotna głównie ze względów zdrowotnych, ale ma również przełożenie na wiele innych kwestii.

8. Prośba o informacje dotyczącą kosztów eksploatacyjnych statków w rozbiciu na SAR-1500 oraz

SAR-3000.

Naszym zdaniem stale rosnące koszty utrzymania statków SAR-3000 sprawiają niedofinansowanie statków SAR-1500 i może to mieć bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo ich załóg.

9. Prośba o informację o aktualnej liczbie dni zaległych urlopów oraz dni wolnych do spracowania.

Zdaniem Zarządu Przedstawicielstwa aktualny stan zatrudnienia załóg pływających nie pozwala na efektywne korzystanie z prawa do urlopu oraz dni wolnych przez członków załóg statków.

10.Prośba o interpretację MSPiR odnośnie czasu pracy członków załóg statków w miesiącach, w których norma czasu pracy wynosi 152 godziny.

Naszym zdaniem załogi statków wypracowujące w takich miesiącach 160 godzin wypracowują jednocześnie 8 nadgodzin.

11.Prośba o podanie podstawy prawnej, na mocy której członkowie załóg statków zatrudnieni od połowy miesiąca otrzymują tylko połowę pensji za pierwszy miesiąc pracy.

Pracownicy ci wypracowują miesięczna normę godzin pracy i naszym zdaniem aktualne rozwiązanie ich rozliczenia jest niezgodne z prawem.

Ponadto oczekujemy na odpowiedź MSPiR w sprawie wątpliwości dotyczących nie przyznania jednemu z naszych kolegów nagrody jubileuszowej pomimo zmiany przepisów dotyczących naliczania okresów stażu. Mamy informację od kolejnych osób znajdujących się w podobnej sytuacji. Osoby, które chciałyby skorzystać z pomocy OZZOiM przy wyjaśnieniu wątpliwości dotyczących ich przypadków prosimy o kontakt z kolegą Andrzejem Hirschem.

Tematem podniesionym przez uczestników spotkania był również przepływ informacji pomiędzy Zarządem Przedstawicielstwa a członkami Związku. Niniejszym ponawiamy prośbę o przesłanie adresów e-mail przez osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji o działalności Związku na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Informacje o postępach rozmów w przestawionych powyżej tematach będziemy starali się publikować na bieżąco na stronie www.psu-pl.org.

 

Zarząd Przedstawicielstwa OZZOiM przy MSPiR SAR i PRO