Porozumienie płacowe w Ship - Service SA

Drukuj
Redakcja

 

Miło nam poinformować, że dnia 17 lipca 2018 pomiędzy OZZOiM jako związkiem zawodowym reprezentującym załogi pływające i Zarządem Ship-Service SA osiągnięte zostało porozumienie w sprawie ostatecznego poziomu podwyżek płac dla wszystkich członków załóg pływających Spółki.

Ostateczne ustalenia porozumienia obejmują przyznanie od dnia 01 lipca 2018 r. podwyżki płacowej dotychczasowego wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 500 zł brutto na osobę dla wszystkich członków załóg pływających zatrudnionych w Spółce na czas nieokreślony niezależnie od zajmowanego stanowiska na jednostce pływającej.

Ponadto, pomimo, że pracownikom zatrudnionym obecnie na jednostkach pływających spółki na czas określony nie przysługuje ww. podwyżka od dnia 01 lipca, otrzymają ją z momentem zawarcia umowy o pracę w Spółce na czas nieokreślony.

Na I kwartał 2019 r. zaplanowano już kolejne spotkanie Zarządu Spółki z przedstawicielami OZZOiM w celu omówienia możliwości dalszych podwyżek.

 

 

20180717 130231 m