RODO obowiązek informacyjny

Drukuj
Redakcja

 

Informujemy, że Ogólnopolski Związek Zawodowy Oficerów i Marynarzy Twoje dane zabezpiecza zgodnie z RODO. Poniżej znajdziesz informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Oficerów
i Marynarzy:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolski Związek Zawodowy Oficerów i Marynarzy, adres siedziby: Plac Kaszubski 8, 81-350 Gdynia.

2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z naszym biurem pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

3. Przetwarzamy zestaw danych osobowych zawarty w deklaracji członkowskiej i/lub dokumentach związanych z realizacją zleconych przez Ciebie zadań np. realizowanie roszczeń pracowniczych.

4. Dane osobowe przetwarzane są tylko dla potrzeb działalności związkowej zgodnie ze statutem Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Oficerów i Marynarzy.

5. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Oficerów i Marynarzy np. inne organizacje związkowe, pracodawcy, armatorzy.

6. Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców np. armatorów zagranicznych, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w tym przypadku przekazywanie danych osobowych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Oficerów i Marynarzy a dostawcą usług.

7. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego,
w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

8. Ze względów rachunkowych czy podatkowych ciąży na nas obowiązek prawny przetwarzania Twoich danych. Brak ich posiadania może skutkować
np. niemożnością wystawienia faktury czy innego rachunku na Twoją rzecz. Jeżeli podajesz nam swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności.

9. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych.

Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – skontaktuj się z nami poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie.

Informujemy także, że przysługuje ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – szczegóły można znaleźć pod adresem: https://giodo.gov.pl/579

10. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE