Kłopoty z WNOR?

Drukuj
Redakcja

     

     Informujemy wszystkich marynarzy pracujących w 2017 r. na statkach bandery NIS, którzy otrzymali polecenie zapłacenia podatku w Norwegii wynikającego z domniemanego braku opłacenia ubezpieczenia społecznego w ZUS, iż pierwszą reakcją każdego spośród marynarzy dotkniętych skutkami niedopatrzenia ZUS powinno być skopiowanie swoich WNOR za sporny okres o przesłanie ich do nadawcy wezwań do zapłaty. To powinno wyjaśnić status marynarza i zatrzymać postępowanie w Norwegii, usuwając tym samym zagrożenie egzekucją bezpodstawnie naliczonych należności.

     Warto przy tym zdarzeniu pamiętać, że skutki braków w opłacaniu ubezpieczenia przez marynarzy, gdyby rzeczywiście miały miejsce, odbijają się także na pracodawcy, który miałby wówczas także do zapłacenia swoją zaległą część składki ubezpieczeniowej naliczanej zgodnie z zasadami obowiązującymi w Norwegii. Pracodawca ze swej strony mógłby zatem także oficjalnie powiadomić właściwe norweskie instytucje, że zatrudnieni przez niego polscy marynarze, zgodnie z umową zawartą między właściwymi instytucjami Polski i Norwegii, dokonali ubezpieczenia społecznego w Polsce. Zapewne przed zatrudnieniem, pracodawca albo jego przedstawiciel dokonuje sprawdzenia tego faktu i być może posiada nawet kopię właściwych WNOR.

     Związek ze swej strony podejmie działania dla wyjaśnienia sprawy w ZUS. O postępie w sprawie będziemy Państwa informować na bieżąco, także na stronie internetowej OZZOiM www.psu-pl.org

 

 

Designed by Free Joomla Templates