Nadinterpretacja Payment Services Directive 2

Drukuj
Redakcja

 

napis

 

W związku z sygnałami, jakie Europejska Federacja Transportu ETF otrzymuje od swoich afiliantów pragniemy ostrzec naszych członków o praktyce stosowanej przez niektóre banki, które po wejściu w życie tzw. Payment Sevices Directive 2 obciążają marynarzy kosztami przelewu  wynagrodzenia za pracę.

W związku z tym informujemy, iż wyżej wymieniona dyrektywa ma zastosowanie jedynie wobec powiązań handlowych i w żadnym wypadku nie dotyczy relacji pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. W przypadku potrącenia z wynagrodzeń jakiejkolwiek opłaty na rzecz banku, radzimy członkom naszego związku bezzwłoczny kontakt z sekretariatem OZZOiM w Gdyni.