Informacja związkowa Inspektoratu OZZOiM Szczecin

Drukuj
Redakcja

 

Członkowie naszego związku, Kol. Irena Cor - Zastępca Inspektora OZZOiM w Szczecinie oraz kol. Mariusz Witczak, którzy jednocześnie pełnią funkcje Oddziałowych Społecznych Inspektorów Pracy
w Urzędzie Morskim w Szczecinie wzięli w marcu br. udział w programie „Czas na społeczną inspekcję pracy”.

Program ten organizowany jest przez Państwową Inspekcję Pracy w Szczecinie. Głównym celem programu jest podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu prawa pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a także społecznego nadzoru nad warunkami pracy. Opiera się na comiesięcznych spotkaniach – wykładach, warsztatach i stanowi doskonałą okazję do poszerzenia wiedzy niezbędnej do pełnienia funkcji Społecznego Inspektora Pracy oraz do wymiany poglądów i doświadczeń. Uczestnictwo w programie jest bezpłatne. Spotkania odbywają się w siedzibie Państwowej Inspekcji Pracy w Szczecinie.

 

                                                                                                 Konstanty Michałowski

 

 

 

Designed by Free Joomla Templates