Podziękowania członkom OZZOiM za udział w manifestacjach w dniach 11 i 14 września 2013 roku w Warszawie

Drukuj
Redakcja

Pragnę złożyć serdeczne podziękowania członkom Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Oficerów i Marynarzy za solidarne, liczne i aktywne uczestnictwo w Ogólnopolskich Dniach Protestu, jakie miały miejsce w dniach 11-14 września 2013 r. w Warszawie. Przedstawiciele Naszego Związku brali w nich udział w dniach 11 i 14 września w grupie Forum Związków Zawodowych.   

W tych dniach stanowczo zaprotestowaliśmy przeciwko prowadzonej przez rząd - zmierzającej do degradacji standardów społecznych - polityce. Wspólnie domagając się przestrzegania podstawowych zasad demokracji opartych na dialogu społecznym, pokazaliśmy, że nie jest Nam obojętny los ludzi pracy.  

Wyrażam przekonanie, że Nasz udział w wyrażaniu społecznego niezadowolenia podczas tych dni przyczyni się do zwiększenia udziału central związkowych w podejmowaniu przez rząd wszelkich decyzji, których adresatami będą ludzie pracy.  

Ze związkowym pozdrowieniem 

Henryk Poniatowski 

Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Oficerów i Marynarzy

Więcej zdjęć znajduje się w Galerii:

11.09.2013 

14.09.2013