Drukuj

 

     Kilka dni temu w szczecińskim sądzie zakończyła się sprawa z powództwa jednego z pracowników Urzędu Morskiego w Szczecinie przeciwko pracodawcy o mobbing, na który pomimo wiedzy, pracodawca nie reagował. OZZOiM zapewnił członkowi związku pomoc prawną i asystę wykwalifikowanego prawnika podczas rozpraw. Sąd uznał, że pracownik był poddany mobbingowi, a biegły sądowy w swej opinii wskazywał, między innymi na jaskrawość i długotrwałość mobbingu, co pozwala na wskazanie tego przypadku jako encyklopedyczny przykład mobbingu.

      Sąd jednocześnie  zasądził wnioskowane przez pracownika odszkodowanie łącznie z odsetkami oraz nadał klauzulę natychmiastowej wykonalności na części z tego odszkodowania. Zapraszamy pracodawcę do bezzwłocznego wypłacenia wskazanej przez sąd kwoty. W przeciwnym przypadku zwrócimy się do komornika o przeprowadzenie egzekucji.

     Nie wiemy, czy pracodawca będzie się odwoływał od wyroku sądy, gdyż w pozostałej części jest on nieprawomocny. Mamy jednak nadzieję, że Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie zdecyduje się przerwać bezsensowny tok wydawania publicznych pieniędzy na przegraną sprawę. Mamy też nadzieję, że pracodawca wycofa się z pozwu, jaki złożył w stosunku do pracownika.

     Co zaś do losu mobberów w UM w Szczecinie, chyba mają się dobrze. Otóż chodzą słuchy, że zostali oni ostatnio uhonorowani nagrodami finansowymi za wzorową pracę. No nic, tylko pogratulować.

      Niestety, przykład przedstawiony powyżej nie jest odosobniony. Wiemy o innych. Nie chcieliśmy naciskać na pracowników, by podjęli walkę z mobberem, którego chroni majestat stanowiska i wyżsi przełożeni.

Czas się za to zabrać na serio, Panie Dyrektorze. Czyż nie?

 

Henryk Piątkowski

Przewodniczący OZZOiM

 

 

 

Designed by Free Joomla Templates