Drukuj

 

Kontynuując problem wezwań otrzymywanych przez polskich marynarzy zatrudnionych na statkach zarejestrowanych w NIS w związku z niedostarczeniem zaświadczeń WNOR, zamieszczamy poniżej stosowne pismo w tej sprawie skierowane do Członka Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Pana Pawła Jaroszka.

 

Pismo dot. realizacji Porozumienia między Norwegią i Polską w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 04_05_2018