Drukuj

   

Od pewnego czasu od członków naszego związku otrzymujemy niepokojące informacje dotyczące możliwych nieprawidłowości procesu szkolenia zawodowego marynarzy. Można z nich wyciągnąć dość smutny wniosek, że niektóre morskie jednostki edukacyjne nienależycie przeprowadzając szkolenie mogą dopuszczać się lekceważenia programów szkoleniowych poprzez nierealizowanie lub realizowanie w niepełnym zakresie programu szkolenia wynikającego z Konwencji STCW. Skutkować to ma znacznie wyższym poziomem niezdawalności egzaminów przed CMKE przez marynarzy, którzy byli słuchaczami kursów w tych MJE. Z posiadanych przez związek informacji wynika, że sprawa nie może być uznana za incydentalną.

Dlatego zwróciliśmy się prośbą do Departamentu Edukacji Morskiej w MGMiŻŚ nadzorującego poziom szkoleń o przekazanie związkowi informacji dotyczących zdawalności egzaminów kwalifikacyjnych absolwentów szkoleń według poszczególnych MJE.

Polska od wielu lat dokłada wszelkich starań, aby być liderem w poziomie kształcenia marynarzy i wszelkie zagrożenia lub zaniechania w tym zakresie powinny być najszybciej jak to możliwe eliminowane ze wszystkimi konsekwencjami z tego wynikającymi dla osób bądź instytucji, które dopuściłyby się takich czynów.

 

Henryk Piątkowski

 

 

Designed by Free Joomla Templates