Brak przedłużenia umowy z norweskim zakładem ubezpieczeń społecznych

Print
Written by Redakcja

 

Informujemy, iż umowa społeczna między Norwegią a Polską wygasa 30 września 2022 r.

Niestety tym razem nie udało się uzyskać kolejnego przesunięcia terminu wygaśnięcia umowy społecznej między Polską a Norwegią (WNOR).

W związku z wejściem Polski do EU zostało zawarte porozumienie pomiędzy władzami norweskimi i polskimi, na podstawie którego polscy marynarze pełniący służbę na statkach NIS powinni być objęci polskim ubezpieczeniem społecznym na tzw. warunkach WNOR. Umowa była podpisywana na czas określony i była wielokrotnie odnawiana. Kolejne odnowienia następowały jednak na coraz krótsze okresy. Porozumienie budziło również coraz większe wątpliwości władz norweskich, dlatego po raz ostatni przedłużone zostało tego lata i wygasło 30 września.

Według władz norweskich jest teraz jasne, że umowa nie będzie dalej przedłużana w obecnej formie. Powodem tego jest to, że norweski zakład ubezpieczeń społecznych zwłaszcza w obecnej sytuacji politycznej, nie chce być stroną umowy społecznej, która daje marynarzom stosunkowo ograniczoną ochronę socjalną w ramach systemu zabezpieczenia społecznego w Polsce. Z uzyskanych przez nas informacji wynika, że norweskie władze w pełni zastosują się do unijnego rozporządzenia w sprawie zabezpieczenia społecznego i że w opinii Komisji Europejskiej nie ma już możliwości zawierania tego rodzaju dwustronnych umów społecznych.

Konsekwencją zakończenia umowy jest to, że polscy marynarze pełniący służbę na statkach zarejestrowanych w NIS od 1 października 2022 r., zgodnie z przepisami EU o ubezpieczeniach społecznych, będą objęci norweskim ubezpieczeniem narodowym. Ponieważ po stronie polskiej nie ma obecnie alternatywnego rozwiązania do umowy WNOR, nie będzie również alternatywą dla polskiego marynarza wniosek o wydanie zaświadczenia A1 na ubezpieczenie społeczne w kraju zamieszkania. Polskie ubezpieczenie społeczne obejmuje łączne odliczenie w wysokości ponad 40% wynagrodzenia.

Jako obowiązkowi członkowie systemu zabezpieczenia społecznego marynarze będą objęci ogólnym ubezpieczeniem społecznym z prawem do wszystkich rodzajów świadczeń i dodatków zgodnie z norweską ustawą o zabezpieczeniu społecznym (https://www.nav.no/en/home/benefits-and-services/information-about-nav-s-services-and-benefits). Członkostwo jest finansowane ze składek na ubezpieczenie społeczne, które muszą być potrącane z wynagrodzenia marynarzy (8,0% wynagrodzenia brutto) oraz odliczeń pracodawcy, które muszą pokryć firmy żeglugowe (14,1% wynagrodzenia brutto).

Obowiązkowe członkostwo w norweskim ubezpieczeniu społecznym daje również prawo do emerytury marynarskiej ( www.pts.no ). Emerytura marynarska jest również pokrywana ze składek zarówno pracownika, jak i pracodawcy w wysokości odpowiednio 1,7% wynagrodzenia do 12 G i 3,3% wynagrodzenia brutto.

Ponadto marynarzom pracodawcy zobowiązani są wykupić obowiązkową emeryturę za pracę (OTP) w wysokości (minimum) 2% wynagrodzenia, które pokrywa pracodawca i które należy pobrać w norweskim funduszu emerytalnym.

Aktualnie zgodnie z układem zbiorowym pracodawca musi opłacać miesięczną składkę na poczet składek marynarza na polskie ubezpieczenie społeczne. Składka ta zniknie, gdy Polacy dołączą do norweskiego ubezpieczenia społecznego, a ta  zmiana w układach zbiorowych planowana jest podczas nadchodzących negocjacji, które zaplanowano na koniec listopada.

 

Designed by Free Joomla Templates