Informacje w sprawie ubezpieczeń społecznych marynarzy

Print
Written by Redakcja

 

    W świetle ogłoszonego ostatnio wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, marynarskie ubezpieczenia społeczne uzyskały nowy status. Wyrok potwierdził zgłaszane od lat przez związek zawodowy uwagi i wnioski o konieczności ustawowej regulacji ubezpieczeń społecznych dla wszystkich marynarzy zamieszkałych na terytorium Polski  niezależnie od bandery statku, na którym wykonują pracę. Wystarczy, że pracodawca marynarza pochodzi z państwa członkowskiego UE lub EOG.

Poniżej załączamy kolejne pismo związkowe pod adresem Rządu.

Pismo związków zawodowych do Ministra GMiŻŚ w sprawie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dot. ubezpieczeń społecznych marynarzy

 

 

 

 

Designed by Free Joomla Templates