Dodatkowe środki na wynagrodzenia w SAR!

Print
Written by Redakcja

SAR Grafika m

W wyniku wielomiesięcznej aktywności zakładowej organizacji związkowej OZZOiM, to jest PM przy MSPiR i PRO oraz Komisji Zakładowej „Solidarność”, w kwestii odzyskania z budżetu państwa obiecanych a nieprzyznanych w latach 2019 i 2020 dodatkowych środków na wynagrodzenia i przy wsparciu kierownictwa OZZOiM w działaniach na szczeblu parlamentarnym i rządowym do pracowników MSPiR trafią dodatkowe pieniądze na wynagrodzenia.

Informujemy, iż dnia 7 lipca br. po kilku debatach z udziałem strony związkowej i pod wyraźną jej presją, sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej skierowała dezyderat w sprawie dodatkowych pieniędzy na płace w SAR jeszcze w tym roku.

Skutkiem dezyderatu jest wniosek Ministerstwa Infrastruktury do Ministerstwa Finansów o wydanie decyzji budżetowej na 2021 r. o zwiększenie funduszu wynagrodzeń pracowników MSPiR  „SAR” o kwotę 1.799.648 zł z przeznaczeniem na podwyższenie wynagrodzeń od sierpnia 2021 średnio o 1.000 zł brutto miesięcznie na jednego pracownika.

Pełen tekst korespondencji  w tej sprawie dostępny jest pod linkiem.

Czekamy zatem na pozytywny odzew Ministra Finansów. I będziemy tego pilnować.

Designed by Free Joomla Templates