Ważna wiadomość dla wszystkich posiadaczy akcji PLO S.A.

Print
Written by Redakcja

Zrzut ekranu 2020 03 20 o 09.54.30

 

Z dniem 20 września 2019 weszła w życie ustawa zmieniająca Kodeks spółek handlowych. Efektem tej ustawy jest, że od 1 marca 2021 roku będzie wprowadzony obowiązek dematerializacji wszystkich akcji spółek handlowych, w tym także akcji PLO S.A. Oznacza to, że papierowe dokumenty stracą ważność i zacznie obowiązywać wpis w rejestrze akcjonariuszy. Zaś akcjonariuszem będzie tylko ten, kto będzie wpisany do rejestru.

W związku z tym najpóźniej do 28 lutego 2021 roku powinno nastąpić złożenie dokumentów akcji w Spółce, co następuje za pisemnym pokwitowaniem.

W tej sprawie polecamy pilny kontakt pod numerem telefonu: (58) 66 89 623 lub na dres poczty elektronicznej: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Powyższe dotyczy wszystkich spółek. Dlatego każdemu członkowi związku, który jest posiadaczem jakichkolwiek akcji spółek handlowych doradzamy sprawdzenie we właściwej spółce, w jaki sposób i gdzie może dokonać dematerializacji swoich akcji, jeżeli jeszcze tego nie uczynił.

Henryk Piątkowski

OZZOiM

Przewodniczący

Designed by Free Joomla Templates