12 punktowy plan odblokowania podmian marynarzy

Print
Written by Redakcja

Crew change statement graphic

 

 

 

W rozmowach w ubiegłym tygodniu JNG i ITF zgodziły się, że obecna sytuacja związana z problemem w podmianie załóg musi być jak najszybciej rozwikłana. Szkodzi ona zdrowiu marynarzy, narażając nie tylko na ryzyko ich dobro ale także środowisko i światowe łańcuchy dostaw. Nie należy lekceważyć przemęczenia marynarzy, dlatego partnerzy społeczni uzgodnili, że nie będą przedłużać umów ale wesprą okres wdrażania, nie dłuższy niż 30 dni (do 15 czerwca 2020), który pozwoli rządom na wdrożenie protokołów ramowych tak jak to określono w liście okólnym IMO. Dlatego strony uzgodniły:
1. Wsparcie okresu przejściowego dla rządów i pracodawców na wdrożenie protokołów ramowych wydanych przez IMO do 30 dni, od 15 maja 2020 w celu zapewnienia bezpiecznych ułatwień w podmianach załogi;
2. Firmy rozważą, jeśli to wykonalne i możliwe finansowo, finansowo nagrodzić każdego marynarza, którego umowa o pracę wygasła ale który nadal kontynuuje pracę;
3. Firmy rozważą, o ile to finansowo wykonalne i możliwe, zapewnienie marynarzom oczekującym na lądzie na zatrudnienie zaliczkową wypłatę wynagrodzenia;
4. Tam, gdzie to możliwe, firmy zapewnią marynarzom dodatkową przepustowość sieci i dostęp do Internetu aby mogli kontaktować się z domem;
5. Wówczas gdy rozpocznie się podmiana załogi to ci marynarze, którzy najdłużej przebywają na statku będą traktowani priorytetowo, bez względu na stanowisko.

 

Poniżej przedstawiamy zalecane Ramy Protokołów dla zapewnienia bezpiecznych zmian w załodze statku i podróży podczas pandemii koronawirusa (COVID-19).

ITF opracowało 12-punktowe rozwiązanie we współpracy z agencjami ONZ, aby umożliwić marynarzom powrót do domu.

Sekretarz Generalny popiera poniżej przedstawione rozwiązania i wzywa do ich wdrożenia. Wzywa państwa członkowskie i organizacje międzynarodowe do korzystania z załączonych ram i do rozpowszechniania ich wśród odpowiednich organów krajowych odpowiedzialnych między innymi za sprawy morskie, zdrowie, cła, imigrację, kontrolę granic, porty morskie i władze lotnictwa cywilnego i wprowadzenia ich w życie. 

 

Circular Letter No.4204-Add.14 - Coronavirus (Covid-19) - Recommended Framework Of Protocols.pdf

Designed by Free Joomla Templates