Wezwanie do Rządu RP o pilne działania w stosunku do marynarzy

Print
Written by Redakcja

Zrzut ekranu 2020 03 20 o 09.54.30

 

            Marynarze na statkach w żegludze międzynarodowej stali się dziś nie tylko ofiarami pandemii jako ludzie potencjalnie zagrożeni wirusem. Są oni także często podwójnymi ofiarami pandemii. Z jednej strony z powodu decyzji rządów zostali faktycznie zamknięci na statku, jako członkowie ego załogi, bez możliwości, albo z ogromnie utrudnioną możliwością repatriacji po zakończeniu umowy o pracę. Z drugiej strony Ci, którzy jako zmiennicy mieli zacząć pracę, nie mogą na statek dotrzeć w ogóle, albo termin zmiany odsuwa się w. czasie. Do tego dochodzi niepokój ze strony, i tych co na statku, i tych co w domu, o swoich bliskich. Marynarskie związki zawodowe zrzeszone w ITF rozumiejąc czas trudny i niespodziewany dla wszystkich zgodziły się na jednorazowe wydłużenie maksymalnego czasu trwania kontraktu o 30 dni. Jednak oczekują od rządów podjęcia odpowiednich działań i decyzji, aby marynarze mieli prawo i możliwość bezpiecznego zakończenia  i rozpoczęcia umówionego okresu zatrudnienia oraz bezpiecznego i nie odkładanego w czasie powrotu do domu po zakończeniu kontraktu i dojazdu na statek, aby pracę rozpocząć.

W załączeniu wystąpienie polskich marynarskich związków zawodowych do Rządu RP w tej sprawie.

Henryk Piątkowski

Przewodniczący

OZZOiM (Polish Seafarers’ Union)

 

Pismo do MGMiŻŚ 31.03.2020

List otwarty

Designed by Free Joomla Templates