Pismo MGMiŻ dot. likwidacji UM w Słupsku z 27.01.2020r.

Print
Written by Redakcja

5e1c01dc1209c osize640x400q71h94fb6d 

Pismo MGMiŻ dot. likwidacji Urzdu Morskiego w Słupsku z 27.01.2020r.

 

 

Dziękujemy bardzo za odpowiedź. Jednakże gwoli ścisłości podkreślamy, że do dnia widniejącego na piśmie z Ministerstwa, tj. do 27 stycznia 2020, nie miało miejsce żadne spotkanie, ani Pana Ministra, ani żadnego innego przedstawiciela Ministerstwa z reprezentantami OZZOiM, pomimo takich zobowiązań ze strony Resortu dokonanych na posiedzeniu Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Sejmie RP w dniu 11 grudnia 2019. 

Poza tym warto przywołać forum Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa jako najbardziej właściwe do dyskusji z partnerami społecznymi w zakresie omawianych tematów. Podjęte przez Pana Ministra decyzje w sprawie zniesienia Urzędu Morskiego w Słupsku zapadły przed podjęciem tematu na tym forum.

W kwestii wyników kontroli NIK chcielibyśmy wskazać, że Urząd Morski w Słupsku spotkał się z podobną oceną, jak i pozostałe dwa. Co było także podnoszone podczas przywołanego posiedzenia Komisji Sejmowej.

Dotychczas głównym zastrzeżeniem wysuwanym wobec UM Słupsk są sprawy związane z realizacją programu związanego z portem w Ustce, o czym także była mowa podczas posiedzenia Komisji. Zdaniem OZZOiM dość łatwo wskazać osoby odpowiedzialne za możliwe zagrożenie utraty środków unijnych. Nie ma powodu karać za to odpowiedzialnością zbiorową wszystkich pracowników.

 

 

Henryk Piątkowski

Przewodniczący

OZZOiM

Designed by Free Joomla Templates