Likwidacja Urzędu Morskiego w Słupsku?!

Print
Written by Redakcja

protest slupsk

 

Pismo OZZOiM w sprawie planowanej likwidacji Urzędu Morskiego w Słupsku

 

Zaskoczenie i irytacja towarzyszą pracownikom słupskiego urzędu morskiego od 13 listopada, kiedy to okazało się, że Minister Gospodarki Morskiej zamierza zlikwidować ich miejsce pracy.

W trybie ekstraordynaryjnym ukazał się projekt rozporządzenia, zgodnie z którym z dniem 1 stycznia 2020 Urząd Morski w Słupsku zostaje zlikwidowany, a jego zakres działalności przechodzi odpowiednio terytorialnie, albo do Urzędu Morskiego w Szczecinie, albo do Urzędu Morskiego w Gdyni.

Trudno zrozumieć nie tylko sam zamiar likwidacji urzędu. Ale sposób oraz czas publikacji decyzji i konsultacji międzyresortowych wzbudzać musi emocje i różnorakie interpretacje. Jesteśmy przecież na etapie dymisji poprzedniego i tworzenia nowego rządu. Konstytuują się komisje sejmowe, w tym Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Nie ma więc specjalnie forum do debaty. 

Rzeczą oczywistą jest, że OZZOiM natychmiast podjął protest w obronie miejsc pracy. Nasze Przedstawicielstwo Międzyzakładowe, od niedawna działające w słupskim urzędzie, przechodzi swego rodzaju chrzest bojowy. Członkowie Związku wspierani przez niezrzeszonych pracowników protestują przeciwko likwidacji swego pracodawcy. 

W załączeniu znajduje się list protestacyjny skierowany przez Zarząd Przedstawicielstwa do Ministra Marka Gróbarczyka.

Panie Ministrze, prosimy zatrzymać ten niedobry proces. Zapraszamy do wspólnego stołu z przedstawicielami pracowników i otwartej dyskusji z nimi na temat ich zawodowej przyszłości. Na pewno będzie warto.

 

Henryk Piątkowski

Przewodniczący OZZOiM

 

 

Designed by Free Joomla Templates