Projekt ustawy o podatku dochodowym dla polskich marynarzy zatrudnionych pod banderami państw UE i EOG przyjęty

Print
Written by Redakcja

 

     Informujemy, że Rząd RP przyjął projekt ustawy o podatku dochodowym (PIT) dla polskich marynarzy zatrudnionych pod banderami państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego i kieruje go do Parlamentu.

    Głównym założeniem ustawy jest zwolnienie z podatku dochodowego dochodów marynarzy uzyskanych z tytułu pracy na statkach morskich podnoszących banderę państwa członkowskiego Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego używanych do przewozu ładunku lub pasażerów w żegludze międzynarodowej, jeżeli była ona w danym roku podatkowym wykonywana łącznie przez okres co najmniej 183 dni.

    Jednocześnie projekt określa wyłączenia od głównego założenia. Wskazuje także okresy, zrównane z pracą i liczone do okresu 183 dni.

   Przed rozpatrywaniem projektu przez Rząd był on przedmiotem prac Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego jako jeden z głównych tematów wnoszonych od wielu lat przez reprezentujące marynarzy związki zawodowe.

    Z uzyskanych informacji wynika, że nie wszystkie uprzednio uzgodnione przepisy znalazły się w dokumencie przyjętym przez Rząd. Dlatego podczas prac parlamentarnych będziemy zabiegać, między innymi, o włączenie do 183 dni okresów: przebywania marynarza na urlopie wyrównawczym oraz pozostawania bez zatrudnienia w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z winy pracodawcy.

 

 

Designed by Free Joomla Templates