Stanowisko Strony Pracowniczej Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa w sprawie projektowanych zmian dot. ulgi abolicyjnej dla marynarzy z dnia 15.10.2020 r.

Print
Written by Redakcja

 Zrzut ekranu 2020 03 20 o 09.54.30

Informujemy, że Strona Pracowników Zespołu Trójstronnego ds Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego, w skład której wchodzą Ogólnopolski Związek Zawodowy Oficerów i Marynarzy oraz Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność" (KSMMiR NSZZ "Solidarność") i FZZMiR, wystąpiła do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów i Komisji Finansów Publicznych w sprawie zmian do Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym zmian dotyczących ulgi abolicyjnej dla marynarzy. Poniżej udostępniamy Państwu oficjalne pismo skierowane do Premiera RP Mateusza Morawieckiego.

Pismo dot. projektu zmian w podatku dochodowym, 15.10.2020

 
Designed by Free Joomla Templates