Kalendarz zebrań związkowych OZZOiM

Print
Written by Redakcja

0

Ogólnopolski Związek Zawodowy Oficerów i Marynarzy 

podaje do wiadomości członkom naszego Związku kalendarz zebrań związkowych, podczas których wybierani będą
DELEGACI NA VIII ZJAZD DELEGATÓW
OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU OFICERÓW I MARYNARZY,
który odbędzie się w dniach 26 i 27 marca 2020 roku w Tuchomiu (trasa Chwaszczyno - Żukowo):

 1. 4 lutego 2020 roku, godz.: 12:00 (I termin), godz.: 12:10 (II termin)

 - Biuro OZZOiM, Szczecin, ul. Podhalańska 8a.

       2. 7 lutego 2020 roku, godz.: 12:00 (I termin), godz.: 12:10 (II termin)

  - Biuro OZZOiM, Gdynia, Plac Kaszubski 8/508.

Członkowie OZZOiM nie objęci działalnością Inspektoratów i Przedstawicielstw Związku mogą wziąć udział w jednym z podanych wyżej terminów zebrań. 

Warunkiem uprawniającym Członka Związku do wpisu na listę uczestników zebrania będzie okazanie przez niego dokumentu tożsamości.

O mandat Delegata może ubiegać się wyłącznie osoba, która nie ma zaległości w opłacaniu składek członkowskich oraz posiada roczny staż członkowski.

Związek nie pokrywa kosztów podróży uczestników zebrania. 

Designed by Free Joomla Templates