Dodatkowe środki na wynagrodzenie w Urzędach Morskich i SAR

Print
Written by Redakcja

1552982

 

 

Dziś, tj. 10.01.2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w którym brali udział przedstawiciele OZZOiM. Spotkanie dotyczyło Projektu Budżetu Państwa na 2020 rok w działach Gospodarki Morskiej. Posłowie przegłosowali zgłoszony przez Związek wniosek o przyznanie dodatkowych środków na wynagrodzenia w Urzędach Morskich (3,5 mln złotych) i w SAR (3,5 mln złotych). Są to środki finansowe poza proponowanymi w projekcie budżetu. 

W posiedzeniu uczestniczyli Czesław Kościerzyński i Konstanty Michałowski.

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/transmisje.xsp?unid=932F6165BE6E695BC12584E4004BF980#

Designed by Free Joomla Templates