Ustawa o pracy na morzu

Print
Written by Redakcja

Willift Falcon 002

Ustawa o pracy na morzu

Czy oczekiwane przez marynarzy zmiany wejdą wreszcie w życie?

W ramach Zespołu Trójstronnego ds. żeglugi i rybołówstwa trwają prace zespołu roboczego, którego zadaniem jest wypracowanie propozycji zmian do ustawy o pracy na morzu.

Wśród kilkunastu omawianych na posiedzeniach w dniach 19 stycznia i 2 lutego są też bezpośrednio dotyczące Was, czyli członków załóg statków ratowniczych.

Mianowicie, chodzi o:

  • zmiany w art. 63 poprzez dodanie nowego ustępu 4 dla uregulowania sprawy bezpłatnego wyżywienia, to znaczy nienaliczania podatku PIT marynarzowi od kosztu wyżywienia ponoszonego przez pracodawcę;
  • zmianę w art. 103 ust. 6 – wynagrodzenie za czas pozostawania w gotowości do podjęcia akcji ratowniczej.

Odnośnie wyżywienia przyjęto propozycję strony pracowników:

4. W żadnym przypadku koszty armatora poniesione na podstawie przepisów ust. 1 – 3 nie będą stanowić przychodu marynarza w rozumieniu przepisów podatkowych.

Innym rozwiązaniem mogłoby być powiązanie wyżywienia wprost z przepisami bhp co zdaniem MF daje podstawy do zwolnienia z PIT.

Odnośnie wynagrodzenia za czas pozostawania w gotowości do podjęcia akcji ratowniczej również została przyjęta propozycja strony pracowników:

6. Za każdą godzinę gotowości do podjęcia akcji ratowniczej marynarzom przysługuje wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż 60% stawki godzinowej wynikającej z osobistego zaszeregowania.

Miałoby to zastąpić dotychczasowe 18% od minimalnej.

Jesteśmy na początku drogi do uregulowania ww. spraw z korzyścią dla załóg statków. Przed nami jeszcze sporo dyskusji i przekonywania, zwłaszcza trudno przekonywalnych. A takich niestety nie brakuje.

Będziemy informować o dalszych losach poprawek.

Designed by Free Joomla Templates