Palący problem Portowej Straży Pożarnej w portach polskich

Drukuj
Redakcja

Zmiany własnościowe następujące w gospodarce polskiej nie ominęły portów polskich w tym m.in. instytucji odpowiedzialnej za ochronę przeciwpożarową portu - czyli portowej straży pożarnej. Problem pojawił się wraz z wejściem w życie ustawy z 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej, która spowodowała, że zakładowa straż pożarna tracąc podstawę prawną swojej działalności, znalazła się poza strukturami Państwowej Straży Pożarnej.

Czytaj więcej: Palący problem Portowej Straży Pożarnej w portach polskich

Posiedzenie Zarządu Głównego Forum Związków Zawodowych

Drukuj
Redakcja

W dniu 25 stycznia 2011 r. w siedzibie Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Forum Związków Zawodowych. Gośćmi drugiej części obrady byli Główny Inspektor Pracy Tadeusz Zając oraz zastępca GIP Anna Tomczyk.
Obrady otworzył Przewodniczący FZZ Tadeusz Chwałka. Po przyjęciu porządku obrad i Uchwał z poprzedniego posiedzenia Zarządu Głównego FZZ Przewodniczący Tadeusz Chwałka, przedstawił Informację na temat działalności FZZ od ostatniego posiedzenia ZG Forum poruszając kwestię zasadności udziału członków Forum w wyborach parlamentarnych, a także zwrócił uwagę na kulejący Dialog Społeczny w Polsce.
W kolejnej części obrad odbyły się wybory na funkcję Wiceprzewodniczącego FZZ po wygaśnięciu mandatu Wiceprzewodniczącego FZZ śp. Włodzimierza Szterna. Wybrany został jedyny zgłoszony kandydat - Przewodniczący NSZZ Policjantów Antoni Duda.

Czytaj więcej: Posiedzenie Zarządu Głównego Forum Związków Zawodowych

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa

Drukuj
Redakcja

Posiedzenie miało miejsce w Warszawie w dniu 5 października 2010 roku. W programie posiedzenia znalazły się, między innymi: informacja rządu o aktualnym stanie prac nad ustawą o pracy na morzu, informacja rządu o działaniach podjętych w celu reaktywacji oraz tworzenia sprzyjających warunków do funkcjonowania i rozwoju morskiej floty handlowej i rybołówczej o polskiej przynależności, pozyskanie miejsc pracy dla polskich marynarzy w świetle tworzenia w Polsce Europejskiego Centrum Kształcenia Morskiego, sprawa ratyfikacji konwencji 185 MOP oraz marynarskie emerytury pomostowe.
Projekt ustawy o pracy na morzu jest w ostatniej fazie uzgodnień międzyresortowych. Brakuje w nim jednak nadal uzgodnienia w najważniejszej sprawie, czyli podatków osobistych i ubezpieczeń społecznych.

Czytaj więcej: Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa

Designed by Free Joomla Templates